"ALLERMANN WIRESYSTEM"
Design: Norbert Allermann©
 
Vi har vårt eget wiresystem.
Alla distanshållare, omlänkare,
armaturer, etc. formges och
tillverkas efter behov
och önskemål.
(Foto taget hemma hos oss.)
 
TELEFON: + 46(0)474 40259