Foto: Pelle Wahlgren
"SPAGETTI"
Idé och materialisation:
Norbert Allermann©
 
ANVÄNDNING
Ljuskonstobjekt. Taklampa.
 
MATERIAL
Stål, bearbetat
 
 
   
 
 


 
 
 
 
TELEFON: + 46(0)474 40259