"PENETRATION"
Design: Randi Bolt©
Projekt: Norbert Allermann
 
Del av entrén hos Bergströms
Metall i Klavreström.
 
TELEFON: + 46(0)474 40259