Foto: Pelle Wahlgren
"GLOBE"
Design: Randi Bolt©
 
ANVÄNDNING
Ljusobjekt.
Olika storlekar
och utföranden.
 
MATERIAL
Stål och lexan
 
STORLEK
Diameter från ca. 50cm
till ca. 125cm.
Varje ”Globe” är
ett unikat.
 
LJUSMEDEL
Halogen. Antal och typ vari-
erar med storlek och utförande.
 
TRANSFORMATOR
Konventionell lindad transfor-
mator. Dimmer för induktiv
last erfordras.
 
TELEFON: + 46(0)474 40259