"DESK"
Design: Norbert Allermann©
 
På uppdrag från en reklamfirma
i Småland. Står på Växjö Universitet i monter på ”Internetbörsen”
 
MATERIAL
Stål, möbelplatta och halogenbe-
lysning (med dichroid-färgfiltrar)
 
Ovanför: en ”Globe” från
Randi Bolt
 
TELEFON: + 46(0)474 40259